Hodnocení knihy

Knihovny současnosti 2017 : Sborník z 25. ročníku konference, konané 12.–14. září 2017 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci

Sborník příspěvků z 25. ročníku knihovnické konference. Tematické okruhy reagovaly na aktuální otázky současného knihovnictví (mj. digitalizace, vydávání e-knih, knihovny a vzdělávání, knihovní softwary, personalistika a management v knihovnách).

Korporativní autor: Sdružení knihoven České republiky
Médium: E-kniha
Jazyk: Čeština
Vydáno: Praha : Sdružení knihoven ČR, 2017
Vydání: 1. vydání
On-line přístup: Odkaz na plný text
Plný text
Obálka

Obálka není dostupná...