Jan Amos Komenský

Jan Amos Komenský, , (28. března 1592 jihovýchodní Morava15. listopadu 1670 Amsterdam, Spojené provincie nizozemské) byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života si získal renomé především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Už za Komenského života si získaly mimořádnou oblibu jeho jazykové příručky ''Janua linguarum reserata'' (''Dvéře jazyků otevřené'', známé jako ''Brána jazyků otevřená'') a ''Orbis sensualium pictus'' (''Svět v obrazech''). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko „Učitel národů“.

Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie (vševěda), objímající veškeré tehdejší vědění, zanechal však také díla teologická i teosofická, hymnologická i hymnografická či všenápravná (výchovná, ale přesahující rámec didaktiky). Do obecného povědomí se zapsal také jako autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem ''Labyrint světa a ráj srdce''. Získáno z Wikipedie
Zobrazuji 1 - 20 z 33 pro vyhledávání: 'Komenský, Jan Amos, 1592-1670', doba hledání: 0,11 s.
Vyhledávací nástroje: RSS Poslat e-mailem