Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Hlavní autor: Česká Republika
Médium: Legislativní dokument
Jazyk: Czech
Vydáno: Česká Republika 1999
On-line přístup: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-161
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam!
id zakony1952410
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1999-161" DocId="1952410" DocType="Zakon" Collection="cs" Code="1999-161" Year="1999" Batch="54" Number="161" Quote="161/1999 Sb." Title="Z&#xE1;kon, kter&#xFD;m se vyhla&#x161;uje N&#xE1;rodn&#xED; park &#x10C;esk&#xE9; &#x160;v&#xFD;carsko, a m&#x11B;n&#xED; se z&#xE1;kon &#x10D;. 114/1992 Sb., o ochran&#x11B; p&#x159;&#xED;rody a krajiny, ve zn&#x11B;n&#xED; pozd&#x11B;j&#x161;&#xED;ch p&#x159;edpis&#x16F;" DeclareDate="1999-07-01" PublishDate="1999-07-23" EffectFrom="2000-01-01" LastUpdate="2017-04-07"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Zakon
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
title Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
title_short Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
title_full Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
title_fullStr Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
title_full_unstemmed Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
title_sort zákon, kterým se vyhlašuje národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
publisher Česká Republika
publishDate 1999
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-161
_version_ 1565210184652947456
score 12,074506